VEŽBE

  • PRIPREMNE - UVOĐENJE ŠETAČA U ŠETNJU
  • NAUČITI  BLAGOVREMENO  DECU  I ODRASLE DA PRAVILNO KORISTE  ŠTAPOVE ZA ŠETNJU  I PRATE  PULS -ZA SVOJE POTREBE TOKOM ŠETNJE U OKVIRU GRUPE.
  • LAKO SE UČI U SVAKOM STAROSNOM DOBU
  • VEŽBE ISTEZANJA I OBLIKOVANJA TELA ,NAKON ŠETNJE, U TRAJANJU OD 15 MINUTA ORGANIZUJU SE U PRIRODI