ŠETNJA

  • STAKEUVOĐENJE U ŠETNJU JE INDIVIDUALNO (UTEMELJIVAČ PROGRAMA Nevena Simić),
  • TRAJE OD 8-12. dana
  • NAKON 8 - 12 dana ŠETNJA POSTAJE RUTINA ZA ŠETAČA NA STAZI ZA ŠETNJU
  • ŠETNJA NA STAZI TRAJE 1h – PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA
  • VEŽBE ISTEZANJA I OBLIKOVANJA TELA NAKON ŠETNJE U TRAJANJU OD 15 MINUTA ORGANIZUJU SE U PRIRODI
  • VIKEND TRENING - 1, 2 ILI 3 DANA

 SAT

 BLAGODETI ŠETNJE

  • Boravak u prirodi tokom medicinske - pravilne šetnje eliminiše stres - uzrok svih bolesti lučenjem serotonina u 20 minutu - hormona zadovoljstva - sreće kako u pripremnom periodu za šetnju tako i tokom šetnje
  • Uvođenje u šetnju: pravilna upotreba pulsmetra i štapova za šetnju sa amortizerima, pravilno disanje, položaj tela, eliminisanje psihološko ometajućih faktora, unos tečnosti pre i tokom šetnje.